YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tăng năng suất lao động do:

  • A. Thay đổi cách thức lao động
  • B. Tăng thời gian lao động
  • C. Bỏ sức lao động nhiều hơn trong một thời gian
  • D. Không phương án nào đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA