• Câu hỏi:

  Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở nào?

  • A.  Quyền tự do kết hôn và ly hôn
  • B. Tình yêu chân chính
  • C. Tình cảm nam nữ
  • D. Kinh tế XHCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC