YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong năm 2007, lễ hội văn hóa nào của nước ta được nhà nước công nhận là quốc lễ và đã được nhân dân đồng tình ủng hộ?

  • A. Lễ hội chùa Hương.
  • B. Giỗ tổ Hùng Vương.
  • C. Tết Nguyên tiêu
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA