AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày nay, đâu là nguyên nhân cơ bản khiến các quốc gia phải mở rộng quan hệ đối ngoại?

  • A. Vì sự tồn tại của hành tinh xanh trái đất
  • B. Do tác động của toàn cầu hoá
  • C. Do chính sách hội nhập của các quốc gia
  • D. Ba đáp án trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>