YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một trong những khuynh hướng tích cực của hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay?

  • A. Truyền bá chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta.
  • B. Tốt đời đẹp đạo
  • C. Tổ chức các nghi lễ tôn giáo rất hoành tráng
  • D. Cả ba đáp án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA