YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan điểm của CNDV về mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học? 

  • A. Cuộc sống con người sẽ đi về đâu?
  • B. Con người có khả năng nhận thức được thế giới không?
  • C. Con người hoàn toàn có khả năng nhận thức được thế giới.
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA