YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thế giới như một cỗ máy cơ giới khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trong trạng thái biệt lập, tĩnh tại; nếu có biến đổi thì đó chỉ là sự tăng, giảm đơn thuần về lượng và do những nguyên nhân bên ngoài gây nên, là quan niệm của khuynh tướng triết học nào?

   

  • A. Chủ nghĩa duy vật duy lý.
  • B. Chủ nghĩa duy vật duy cảm
  • C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
  • D. Chủ nghĩa duy vật siêu hình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA