YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bản chất của tôn giáo là gì?

  • A. Là sự phản ánh hiện thực khách quan và tồn tại xã hội.
  • B. Là sự phản ánh thế giới quan của con người đối với XH.
  • C. Là một hình thái ý thức XH nó phản ánh một cách hoang đường hư ảo thế giới hiện thực khách quan vào đầu óc con người. Tôn giáo thể hiện sự bất lực của con người trước tự nhiên và XH.
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA