YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tôn giáo nào dưới đây là tôn giáo chỉ có ở Việt Nam?

  • A. Phật giáo
  • B. Cao đài
  • C. Hindu
  • D. Thiên chúa giáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA