YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lao động phức tạp:

  • A. Lao động trải qua huấn luyện, đào tạo, lao động thành thạo
  • B. Lao động xã hội cần thiết
  • C. Lao động trừu tượng
  • D. Lao động trí óc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA