MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Về thực chất, chủ nghĩa nhị nguyên triết học có cùng bản chất với hệ thống triết lý nào?

  • A. Chủ nghĩa duy tâm
  • B. Chủ nghĩa xét lại triết học.
  • C. Chủ nghĩa hoài nghi
  • D. Chủ nghĩa tương đối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA