ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.49 trang 166 SBT Hình học 10

Giải bài 3.49 tr 166 SBT Hình học 10

Cho elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{64}} + \frac{{{y^2}}}{{48}} = 1\)

Tìm tọa độ những điểm M trên (E) sao cho: MF1 + 2MF2 = 26

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(a = 8,b = 4\sqrt 3 ,\frac{c}{a} = \frac{1}{2}\)

\(\begin{array}{l}
M\left( {x;y} \right) \in \left( E \right) \Leftrightarrow \frac{{{x^2}}}{{64}} + \frac{{{y^2}}}{{48}} = 1\\
{F_1}M = 8 + \frac{x}{2},{F_2}M = 8 - \frac{x}{2}
\end{array}\)

Theo giả thiết ta có:

\(\begin{array}{l}
M\left( {x;y} \right) \in \left( E \right) \Leftrightarrow \frac{{{x^2}}}{{64}} + \frac{{{y^2}}}{{48}} = 1\\
{F_1}M = 8 + \frac{x}{2},{F_2}M = 8 - \frac{x}{2}
\end{array}\)

Thay vào (1) ta được:

\(\frac{{16}}{{64}} = \frac{{{y^2}}}{{48}} = 1 \Leftrightarrow {y^2} = 36 \Leftrightarrow y =  \pm 6\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.49 trang 166 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1