ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.67 trang 168 SBT Hình học 10

Giải bài 3.67 tr 168 SBT Hình học 10

Cho đường thẳng d: 3x - 2y + 12 = 0, Δ là đường thẳng song song với đường thẳng d và cắt Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho AB = \(\sqrt {13} \). Phương trình của Δ là:

A. 3x - 2y + 12 = 0

B. 3x - 12 - 12 = 0

C. 6x - 4y - 12 = 0

D. 3x - 4y - 6 = 0

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường thẳng Δ: 6x – 4y – 12 = 0 cắt Ox và Oy lần lượt tại A(2;0) và B(0; -3).

Ta có AB = \(\sqrt {13} \).

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.67 trang 168 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1