MOBILEAPP

Bài tập 3.67 trang 168 SBT Hình học 10

Giải bài 3.67 tr 168 SBT Hình học 10

Cho đường thẳng d: 3x - 2y + 12 = 0, Δ là đường thẳng song song với đường thẳng d và cắt Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho AB = \(\sqrt {13} \). Phương trình của Δ là:

A. 3x - 2y + 12 = 0

B. 3x - 12 - 12 = 0

C. 6x - 4y - 12 = 0

D. 3x - 4y - 6 = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường thẳng Δ: 6x – 4y – 12 = 0 cắt Ox và Oy lần lượt tại A(2;0) và B(0; -3).

Ta có AB = \(\sqrt {13} \).

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.67 trang 168 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Truc Ly

    trong mp vs hệ tọa độ oxy cho hình thang vuông ABCD có góc BAD=ADC=90 độ,đỉnh D(2;2) và CD=2AB.gọi H là hình chiếu vuông góc của D trên đường chéo AC .điểm M(22/5;14/5) là trung điểm của HC.xác định tọa độ các đỉnh A,B,C biết điểm B thuộc đường thẳng x-2y+4=0thanghoa

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Chai Chai

    Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang ABCD có đáy lớn CD=2AB, điểm C (-1;-1), trung điểm của AD là điểm M(1;-2). Tìm tọa độ điểm B, biết diện tích của tam giác BCD bằng 8, AB=4 và D có hoành độ nguyên dương.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA