ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 93 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 93 SGK Hình học 10

Cho hình chữ nhật ABCD. Biết các đỉnh A(5; 1), C(0; 6) và phương trình CD: x + 2y -12 = 0. Tìm phương trình đường thẳng chứa các cạnh còn lại.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

* Vì ABCD là hình chữ nhật nên AB//CD

AB có phương trình x + 2y + m = 0

Mà A(5;1)\( \in AB\) nên 5+2+m=0⇔m=-7

Vậy AB có phương trình x+2y-7=0

* Vì \(AD \bot AB\) nên \(\overrightarrow n  = \left( {2; - 1} \right)\) là VTCP của AB đồng thời là VTPT của AD

Mà \(A \in AD\) nên phương trình đường thẳng AD là:

2(x-5)-(y-1)⇔2x-y-9=0

* Vì BC//AD nên BC có phương trình: 2x-y+n=0

Mà \(C \in BC\) nên -6+n=0⇔n=6

Vậy CB có phương trình 2x-y+6=0

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 93 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Cam Ngan

  hãy biểu diễn các điểm A(-2; 2), B(3; 3), C(2; -2) trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Sau đó tính diện tích tam giác ABC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Kim Ngan

  cho 2 đường thẳng (d1) : x+2y-3=0  và  (d2) : 3x-y+2=0  .  Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm P(3;1) và cắt (d1) , (d2) lần lượt ở A , B sao cho (d) tạo với (d1) và (d2) một tam giác cân có cạnh đáy là AB . 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  cho đường thẳng (d) có phương trình x-y=0 và điểm M (2;1) . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đối xứng với đường thẳng (d) qua điểm M .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1