MOBILEAPP

Bài tập 3.77 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.77 tr 170 SBT Hình học 10

Cho ba điểm A(-2;0), B(\(\sqrt 2 \);\(\sqrt 2 \)), C(2;0). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là:

A. x2 + y- 4 = 0

B. x2 + y2 - 4x + 4 = 0

C. x2 + y+ 4x - 4y + 4 = 0

D. x2 + y2 = 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tọa độ ba điểm A(-2;0), B(\(\sqrt 2 \);\(\sqrt 2 \)), C(2;0) đều thỏa mãn phương trình đường tròn x2 + y2 = 4.

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.77 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Tieu Dong

    Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(-2;1) và thỏa mãn điều kiện \(\widehat{AIB}=90^0\), chân đường cao kẻ từ A đến BC là D(-1;-1), đường thẳng AC đi qua điểm M(-1;4). Tìm tọa độ các đỉnh A,B biết rằng đỉnh A có hoành độ dương.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Cam Ngan

    Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(-1;3), tâm đường tròn ngoại tiếp I(-3;3), chân đường cao kẻ từ đỉnh A là điểm K(-1;1). Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA