ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.77 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.77 tr 170 SBT Hình học 10

Cho ba điểm A(-2;0), B(\(\sqrt 2 \);\(\sqrt 2 \)), C(2;0). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là:

A. x2 + y- 4 = 0

B. x2 + y2 - 4x + 4 = 0

C. x2 + y+ 4x - 4y + 4 = 0

D. x2 + y2 = 2

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tọa độ ba điểm A(-2;0), B(\(\sqrt 2 \);\(\sqrt 2 \)), C(2;0) đều thỏa mãn phương trình đường tròn x2 + y2 = 4.

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.77 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1