ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 3 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng x−y+3 = 0?

(A) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = t\\
y = 3 + t
\end{array} \right.\)

(B) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y = t
\end{array} \right.\)

(C) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 2 + t\\
y = 1 + t
\end{array} \right.\)

(D) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = t\\
y = 3 - t
\end{array} \right.\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đặt x = t thì y = t+3.

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 120 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • bach dang

  Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD và điểm E thuộc cạnh BC. Một đường thẳng qua A vuông góc với AE cắt CD tại F. Đường thẳng chứa đường trung tuyến AM của tam giác AEF cắt CD tại K. Tìm tọa độ điểm D biết A(-6;6). M(-4;2) và K(-3;0)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tieu Dong

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(-2;1) và thỏa mãn điều kiện \(\widehat{AIB}=90^0\), chân đường cao kẻ từ A đến BC là D(-1;-1), đường thẳng AC đi qua điểm M(-1;4). Tìm tọa độ các đỉnh A,B biết rằng đỉnh A có hoành độ dương.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(-1;3), tâm đường tròn ngoại tiếp I(-3;3), chân đường cao kẻ từ đỉnh A là điểm K(-1;1). Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1