ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 17 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 17 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Phương trình \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} - \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) là phương trình chính tắc của đường nào?

(A) Elip với trục lớn bằng 2a, trục bé bằng 2b

(B) Hypebol với trục lớn bằng 2a, trục bé bằng 2b

(C) Hypebol với trục hoành bằng 2a, trục tung bằng 2b

(D) Hypebol với trục thực bằng 2a, trục ảo bằng 2b

 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 122 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1