MOBILEAPP

Bài tập 17 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 17 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Phương trình \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} - \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) là phương trình chính tắc của đường nào?

(A) Elip với trục lớn bằng 2a, trục bé bằng 2b

(B) Hypebol với trục lớn bằng 2a, trục bé bằng 2b

(C) Hypebol với trục hoành bằng 2a, trục tung bằng 2b

(D) Hypebol với trục thực bằng 2a, trục ảo bằng 2b

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 122 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Phạm

  Cho mảng số nguyên sau:

                               -9 -9 -5 -2 0 3 7 8 10 15

  a) Tính số lần so sánh để tìm ra p/tử x=-9 bằng 2 phương pháp(tìm kiếm tuần tự & Tk nhị phân).

  b) Trong trường hợp TKNP thì p/tử -9 p/tử nào thấy trước ( p/tử thứ1 hay thứ 2)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Thành Long

  Xác định đường thẳng đi qua gốc O và song song với đường thẳng AB biết rằng
  a) A(-1;1), B(-1;3)
  b)A(1;2); B(3;2)
  c)A(1;5), B(4;3)

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời

 

YOMEDIA