ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 2 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(−3;2), B(−3;3) có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?

(A) \({\vec n = \left( {6;5} \right)}\)

(B) \({\vec n = \left( {0;1} \right)}\)

(C) \({\vec n = \left( { - 3;5} \right)}\)

(D) \({\vec n = \left( { - 1;0} \right)}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường trung trực của đoạn thẳng AB  có vectơ pháp tuyến là \(\overrightarrow {AB}  = (0;1)\).

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 120 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • can chu

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có N là trung điểm của cạnh CD và đường thẳng BN có phương trình là \(13x-10y+13=0\), điểm \(M\left(-1;2\right)\) thuộc đoạn thẳng AC sao cho AC=4AM. Gọi H là điểm đối xứng với N qua C. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết rằng 2AC=2AB và điểm H thuộc đường thẳng \(\Delta:2x-3y=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Bảo Trâm

  Cho tam giác ABC có diện tích \(S=8\), hai đỉnh \(A\left(1;-2\right);B\left(2;3\right)\)

  Tìm tọa độ đỉnh C, biết đỉnh C, biết rằng đỉnh C nằm trên đường thẳng \(d:2x+y-2=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Viết phương trình của phân giác góc nhọn tạo bởi đường thẳng

   \(d_1:4x+3y-5=0\)

  \(d_2:\begin{cases}x=-2-4t\\y=2+3t\end{cases}\) \(\left(t\in R\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1