MOBILEAPP

Bài tập 2 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 2 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(−3;2), B(−3;3) có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?

(A) \({\vec n = \left( {6;5} \right)}\)

(B) \({\vec n = \left( {0;1} \right)}\)

(C) \({\vec n = \left( { - 3;5} \right)}\)

(D) \({\vec n = \left( { - 1;0} \right)}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường trung trực của đoạn thẳng AB  có vectơ pháp tuyến là \(\overrightarrow {AB}  = (0;1)\).

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 120 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Thị Trang

  Hôm nay thầy em giao bài này về nhà mà em không có biết làm, mn giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có \(\widehat{BAD} = 135^0\), trực tâm tam giác ABD là H(-1; 0). Đường thẳng đi qua D và H có phương trình x - 3y + 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành biết điểm \(G \left ( \frac{5}{3};2 \right )\) là trọng tâm tam giác ADC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Khó quá, em bỏ cuộc rồi, mọi người giúp vs! Em cảm ơn nhiều ạ.

  Trong mặt phẳng Oxy cho hình thang ABCD vuông tại A và D có CD = 2AB = AD. Gọi E là điểm thuộc đoạn AB sao cho AB = 3AE. Điểm F thuộc BC sao cho tam giác DEF cân tại E. Biết E(2;4); phương trình của EF là 2x + y - 8 = 0; D thuộc đường thẳng d: x + y = 0  và điểm A có hoành độ nguyên thuộc đường thẳng d': 3x + y - 8 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang ABCD.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA