ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 12 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 12 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Phương trình \({x^2} + {y^2} - 2x + 4y + 1 = 0\) là phương trình của đường tròn nào?

(A) Đường tròn có tâm (-1, 2) , bán kính R = 1

(B) Đường tròn có tâm (1, -2) , bán kính R = 2

(C) Đường tròn có tâm (2, - 4) , bán kính R = 2

(D) Đường tròn có tâm (1, - 2) , bán kính R = 1

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
a =  - 1,b = 2,c = 1,\\
R = \sqrt {{a^2} + {b^2} - c}  = 2
\end{array}\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1