ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.84 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.84 tr 171 SBT Hình học 10

Một elip (E) có phương trình chính tắc : \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\)

Gọi 2c là tiêu cự của (E). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. c= a2 + b2                   B. b= a+ c2

C. a2 = b2 + c2                   D. c = a + c

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.84 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1