MOBILEAPP

Bài tập 1 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 1 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng \(2x + y - 1 = 0\) có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?

(A) \({\vec n = \left( {2; - 1} \right)}\)

(B) \({\vec n = \left( {1; - 1} \right)}\)

(C) \({\vec n = \left( {2;1} \right)}\)

(D) \({\vec n = \left( { - 1;2} \right)}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường thẳng 2x+y−1 = 0 có vectơ pháp tuyến là \(\vec n = (2;1)\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 120 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Aser Aser

  Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường tròn \((C): x^2+y^2=10\), đỉnh C thuộc đường thẳng có phương trình: \(x+2y-1=0\). Gọi M là hình chiếu vuông góc của B lên AC. Trung điểm của AM và CD lần lượt là \(N\left ( -\frac{3}{5};\frac{1}{5} \right )\) và P(1;1). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết rằng điểm B có hoành độ dương và điểm C có tung độ âm. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Cứu với mọi người!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường thẳng \((d_1): 2x - y + 2 = 0\), đỉnh C thuộc đường thẳng \((d_2): x - y - 5 = 0\). Gọi H là hình chiếu của B trên AC. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết \(M\left ( \frac{9}{5};\frac{2}{5} \right ), K(9;2)\) lần lượt là trung điểm của AH, CD và điểm C có tung độ dương.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA