MOBILEAPP

Bài tập 3.48 trang 166 SBT Hình học 10

Giải bài 3.48 tr 166 SBT Hình học 10

Cho đường tròn (C): x+ y2 - 6x + 4y - 12 = 0

a) Tìm tọa độ tâm I và bán kính của đường tròn (C);

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đườn tròn (C) biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng d: 5x + 12y + 2012 = 0.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (C) có tâm I(3;-1) và R = 5.

b) Tiếp tuyến Δ song song với d ⇒ Δ: 5x + 12y + c = 0 (c ≠ 2012)

Δ tiếp xúc với (C) ⇔ d(I, Δ) = R

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \frac{{\left| {5.3 + 12.\left( { - 2} \right) + c} \right|}}{{\sqrt {{5^2} + {{12}^2}} }} = 5\\
 \Leftrightarrow \left| {c - 9} \right| = 65\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
c = 74\\
c =  - 56
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy Δ: 5x + 12y + 74 = 0 hoặc Δ: 5x + 12y - 56 = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.48 trang 166 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA