YOMEDIA

Hỏi đáp về Ôn tập chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Ôn tập chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Phương pháp tọa độ trong không gian, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (232 câu):

 • Hà Thị Phượng Cách đây 4 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Lộc Cách đây 1 tháng

  Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD tâm I. Biết E(2;3), F(-2;1) lần lượt là trung điểm của BC, ID và điểm A có tung độ dương. Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngọc Anh Cách đây 1 tháng

  Mn giúp em với ạ

  Viết phương trình đường phân giác trong góc A của tam giác ABC biết A (1;4), B(3;-1), C(6;2)?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Phúc Idol Cách đây 1 tháng
  Giúp vs ạ mik cần gấp

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Yến Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Ngọc Minh Cách đây 4 tháng

  cho tam giác ABC, biết A(2;2),B(-1;6),C(-5;3) chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông cân tại B tìm tọa độ đỉnh E để ABCE là hình vuông

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 5 tháng

  Lập phương trình đường thẳng Delta qua M(2;3)

  1) Delta song song với đường phân giác thứ nhất

  2) Delta vuông góc với đường phân giác thứ hai

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Châu Cách đây 5 tháng

  Trong măt phẳng Oxy cho tam giác ABC có C(2,-1).Phương trình đường cao kẻ từ A và đường trung tuyến kẻ từ B của tam giác ABC lần lượt có phương trình:x+2y-3=0 và 6x-5y-9=0.Viết phương trình đường thẳng BC và tìm tọa độ các đỉnh A,B

  heartheartheart

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Diễm Ngọc Cách đây 5 tháng

  1. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G(−2; 0) biết phương trình các cạnh AB, AC theo thứ tự là 4x+y+14=0; 2x+5y-2=0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.

  2.Lập phương trình các cạnh AB, AC của tam giác ABC biết đường tuyến CM có phương trình 2x+y-6=0, A(1; 1) và cạnh BC có phương trình x+y-6=0

   

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đàm Quang Thuận Cách đây 5 tháng

  Cho đường thẳng (d): y=2 và hai điểm A(1;2);C(0;3). Điểm B trên đường thẳng (d) sao cho tam giác ABC cân tại C có toạ độ là:

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ng Hill Cách đây 5 tháng

  Cho tam giác ABC đều cố định. Điểm M thay đổi trong tam giác . Gọi A',B',C' lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên BC, CA, AB. Gọi G là trọng tâm của tam giác A'B'C'. Chứng minh đường thẳng MG luôn đi qua 1 điểm cố định

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngân Thu Cách đây 5 tháng

  1/cho tam giác ABC vuông tại A ,AB=1,AC=4 gọi M là trung điểm AC 

  TÍNH  bán kính R ngoại tiếp tam giác

  2/ Cho tam giac ABC , AB=5, BC=7,AC=6 M trung điểm AC

  Tính trung tuyến kẻ tu đỉnh B

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (1)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tùng Hoàng Cách đây 1 năm

  Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phuơng trình đuờng thẳng BC: x+7y-13=0.Các chân đuờng cao kẻ từ B,C lần lượt là E(2,5),F(0,4).Biết tọa độ đỉnh A là A(a,b).Khi đó 

  A. a-b=5

  B. 2a+b=6

  C. a+2b=6

  D. b-a=5

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (2)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 2 năm

  Cho hình thang vuông tại A ,B thỏa mãn BC = 2 AB = 4 AD gọi H, K lần lượt là hình chiếu của các trung điểm AB, CD lên AC , HK = a √5 ,C(4;0 )điểm A thuộc đường thẳng x + 2y - 4 = 0 và có tung độ dương điểm B thuộc đường thẳng 2x + 3y = 0 tìm tọa độ A , D, B

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh Cách đây 2 năm

  Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có B (-4 ,- 4) Gọi D ,E ,F lần lượt là chân đường cao hạ từ các đỉnh A, B, C điểm G là điểm thuộc tia đối tia DE thỏa mãn DG =DF .cho G(2, - 6 ),C thuộc d: 2x + y - 8 = 0 .Viết phương trình cạnh AB

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 2 năm

  Trong mặt phẳng oxy,cho điểm I(1,4). Tìm tọa độ điểm M thuộc trục hoành và điểm Nthuộc trục tung sao cho tam giác IMN vuông cân tại I.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 2 năm

  cho hình thang ABCD có diện tích là 384cm2. đáy lớn bằng 3 lần đáy bé. hai đường chéo cắt nhau tại O.tìm diện tích tam giác DOC

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  cho tam giác ABC có góc nhọn A , D và E là 2 điểm nằm ngoài tam giac sao cho tam giác ABD và tam giác ACE vuoong cân tại A . M trung điểm BC . chứng minh AM vuông DE

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 2 năm

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1;1); B(4; -2). Tìm N thuộc trục hoành sao cho chu vi ΔABN là nhỏ nhất.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco Cách đây 2 năm

  Cho điểm A thuộc đường thẳng d -2x+y+2=0 và điểm b(1;-1),c(3;-1) tìm toạ độ điểm A thoả mãn để tam giác ABC cân tai A

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt Cách đây 2 năm

  Cho hình bình hành ABCD có điểm M(-3;0) là trung điểm của AB, Điểm H(0;-1) là hình chiếu của B trên AD, điểm \(G\left(\dfrac{4}{3};3\right)\)là trọng tâm tam giác BCD. Tìm tọa độ đỉnh B và D

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 2 năm

  Khi nào góc giữa hai vecto bằng 0 độ? Khi nào góc giữa hai vecto bằng 180 độ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu Cách đây 2 năm

  Các tính \(\widehat{A}\) khi biết COS A

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 2 năm

  trong mặt phẳng xOy cho 3 điểm A(-1:2) B(4;-2) C(-3;-1)

  tìm tọa độ của điểm M để tâm giác BCM vuông cân tại M

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 2 năm

  1.cho pt x2-2(m-1)x+m2-2m bằng 0 với m là tham số .xác định giá trị m để pt có 2 nghiệmx1.x2 thỏa mãn x12 +x22 bằng 8.

  giúp mình j mai kt r

  \(\dfrac{ }{ }\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA