MOBILEAPP

Bài tập 3.83 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.83 tr 170 SBT Hình học 10

Cho elip (E) có hai tiêu điểm là F1, F2 và có độ dài trục lớn bằng 2a. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. 2a = F1F                  B. 2a > F1F2

C. 2a < F1F2                   D. 4a = F1F2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.83 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA