ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.85 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.85 tr 171 SBT Hình học 10

Cho điểm M(2;3) nằm trên đường elip (E) có phương trình chính tắc: \(\frac{{{x^2}}}{{100}} + \frac{{{y^2}}}{{36}} = 1\). Trong các điểm sau đây điểm nào không nằm trên elip (E):

A. M1(-2;3)                   B. M2(2;-3)

C. M3(-2;-3)                  D. M4(3;2)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

(E) đi qua các điểm M1, M2, M3.

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.85 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1