MOBILEAPP

Bài tập 6 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 6 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng nào song song với đường thẳng x−3y+4 = 0?

(A) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y = 2 + 3t
\end{array} \right.\)

(B) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 - t\\
y = 2 + 3t
\end{array} \right.\)

(C) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 - 3t\\
y = 2 + t
\end{array} \right.\)

(D) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 - 3t\\
y = 2 - t
\end{array} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường thẳng x−3y+4 = 0x3y+4=0 có vec tơ chỉ phương là \(\overrightarrow u  = \left( {3;1} \right)\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hồng trang

  Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC, các điểm M(2;-1), N lần lượt là trung điểm của HB và HC; điểm \(K(-\frac{1}{2};\frac{1}{2})\) là trực tâm tam giác AMN. Tìm tọa độ điểm C, biết rằng điểm A có tung độ âm và thuộc đường thẳng d: x + 2y +4 = 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, gọi P là điểm trên cạnh BC. Đường thẳng qua P song song với AC cắt AB tại điểm D, đường thẳng qua P song song với AB cắt AC tại điểm E. Gọi Q là điểm đối xứng của P qua DE. Tìm tọa độ điểm A, biết B(-2;1), C(2;-1) và Q( -2; -1).
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA