ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 93 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 93 SGK Hình học 10

Cho A(1; 2), B(-3; 1) và C(4; -2). Tìm tập hợp các điểm M sao cho MA2 + MB2= MC2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử M có tọa độ (x; y), ta có:

MA2= (x - 1)2 + (y - 2)= x2 + y2 - 2x - 4y + 5;

MB2 = (x + 3)+ (y - 1)2 = x2 + y2 + 6x -2y + 10;

MC2 = (x - 4)2 + (y + 2)2 = x2 + y2 - 8x + 4y + 20.

Ví MA2 + MB= MC2 nên

2x2 + 2y2 + 4x - 6y + 15 = x2 + y2 - 8x + 4y + 20

<=> x+ y2 + 12x - 10y - 5 = 0

<=> (x + 6)2 + (y - 5)= 66.

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn (C): (x + 6)2 + (y - 5)2 = 66.

 
 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 93 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cứu với mọi người!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh BC với H(0; -1), đường trung tuyến CM của tam giác CAH có phương trình x + 3y - 1 = 0, điểm B thuộc đường thẳng d: x - y - 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C biết hoành độ điểm A nguyên. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hồng trang

  Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC, các điểm M(2;-1), N lần lượt là trung điểm của HB và HC; điểm \(K(-\frac{1}{2};\frac{1}{2})\) là trực tâm tam giác AMN. Tìm tọa độ điểm C, biết rằng điểm A có tung độ âm và thuộc đường thẳng d: x + 2y +4 = 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, gọi P là điểm trên cạnh BC. Đường thẳng qua P song song với AC cắt AB tại điểm D, đường thẳng qua P song song với AB cắt AC tại điểm E. Gọi Q là điểm đối xứng của P qua DE. Tìm tọa độ điểm A, biết B(-2;1), C(2;-1) và Q( -2; -1).
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1