MOBILEAPP

Bài tập 3.68 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.68 tr 168 SBT Hình học 10

Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}
x = t\\
y = 2 - t
\end{array} \right.\). Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng Δ?

A. (1;1)                   B. (0;-2)

C. (1;-1)                   D. (-1;1)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.68 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA