ON
ADMICRO

's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (1562)

  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 phút
  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 giờ
  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 giờ
  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 giờ
  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 giờ
  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 giờ
  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày

 

1=>1