AMBIENT

Lê Gia Bảo's Profile

Lê Gia Bảo

Lê Gia Bảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1078
Số câu trả lời 171
Điểm 344
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (119)

  • Lê Gia Bảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Gia Bảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Gia Bảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Gia Bảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Gia Bảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Gia Bảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Gia Bảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Gia Bảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Gia Bảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng