YOMEDIA

Bài tập 3.76 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.76 tr 170 SBT Hình học 10

Phương trình nào trong các phương trình sau đây không là phương trình đường tròn?

A. x+ y2 - 4 = 0

B. x2 + y- 4x + 4 = 0

C. x2 + y+ 4x - 4y + 4 = 0

D. x+ y- 2x - 2y + 1 = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình x2 + y2 + x + y + 2 = 0 không là phương trình của đường tròn vì không thỏa mãn điều kiện a2 + b2 – c > 0.

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.76 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Viết phương trình của phân giác góc nhọn tạo bởi đường thẳng

   \(d_1:4x+3y-5=0\)

  \(d_2:\begin{cases}x=-2-4t\\y=2+3t\end{cases}\) \(\left(t\in R\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD và điểm E thuộc cạnh BC. Một đường thẳng qua A vuông góc với AE cắt CD tại F. Đường thẳng chứa đường trung tuyến AM của tam giác AEF cắt CD tại K. Tìm tọa độ điểm D biết A(-6;6). M(-4;2) và K(-3;0)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA