ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.60 trang 167 SBT Hình học 10

Giải bài 3.60 tr 167 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 - 2x - 2y + 1 = 0 và đường thẳng d: x - y + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên d sao cho đường tròn tâm M có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C) và tiếp xúc ngoài với đường tròn (C).

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Đường tròn (C) có tâm I(1; 1), bán kính R = 1.

Vì M ∈ d nên M(x; x + 3). Yêu cầu của bài toán tương đương với:

MI = R + 2R ⇔ (x - 1)2 + (x + 2)2 = 9 ⇔ x = 1; x = 2

Vậy có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là M(1; 4) và M(-2; 1).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.60 trang 167 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1