ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.88 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.88 tr 171 SBT Hình học 10

Elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{{16}} = 1\) và đường tròn (C): x2 + y2 = 25 có bao nhiêu điểm chung?

A. 0          B. 1          C. 2          D. 3

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

(C) tiếp xúc với (E) tại A1(-5;0) và A2(5;0).

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.88 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1