MOBILEAPP

Bài tập 3.88 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.88 tr 171 SBT Hình học 10

Elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{{16}} = 1\) và đường tròn (C): x2 + y2 = 25 có bao nhiêu điểm chung?

A. 0          B. 1          C. 2          D. 3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

(C) tiếp xúc với (E) tại A1(-5;0) và A2(5;0).

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.88 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Bi do

    cho hình thang ABCD có diện tích là 384cm2. đáy lớn bằng 3 lần đáy bé. hai đường chéo cắt nhau tại O.tìm diện tích tam giác DOC

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Anh Nguyễn

    cho tam giác ABC có góc nhọn A , D và E là 2 điểm nằm ngoài tam giac sao cho tam giác ABD và tam giác ACE vuoong cân tại A . M trung điểm BC . chứng minh AM vuông DE

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA