MOBILEAPP

Bài tập 8 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 8 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 4x−3y+1 = 0?

(A) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 4t\\
y =  - 3 - 3t
\end{array} \right.\)

(B) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 4t\\
y =  - 3 + 3t
\end{array} \right.\)

(C) \(\left\{ \begin{array}{l}
x =  - 4t\\
y =  - 3 - 3t
\end{array} \right.\)

(D) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 8t\\
y =  - 3 + t
\end{array} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vec tơ pháp tuyến của đường thẳng 4x−3y+1 = 0 là \(\vec n = (4; - 3)\).

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Help me!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là điểm trên cạnh AC sao cho  AB = 3AM. Đường tròn tâm I(1;-1) đường kính CM cắt BM tại D. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết đường thẳng BC đi qua điểm N(8;-4), phương trình đường thẳng CD: x - 3y - 6 = 0 và điểm C có hoành độ dương. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) tâm I (2;4) ; trực tâm H (1;3) ; đường thẳng AH cắt BC tại điểm A' (2;2) và cắt đường tròn (C) tại điểm K khác A. Tính diện tích tứ giác ABKC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA