MOBILEAPP

Bài tập 20 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 20 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Cặp đường thẳng nào là các đường chuẩn của hypebol \(\frac{{{x^2}}}{{{q^2}}} - \frac{{{y^2}}}{{{p^2}}} = 1\)?

(A) \({x =  \pm \frac{p}{q}}\)

(B) \({x =  \pm \frac{q}{p}}\)

(C) \({x =  \pm \frac{{{q^2}}}{{\sqrt {{q^2} + {p^2}} }}}\)

(D) \({x =  \pm \frac{{{p^2}}}{{\sqrt {{q^2} + {p^2}} }}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
a = p,b = q\\
c = \sqrt {{a^2} + {b^2}}  = \sqrt {{p^2} + {q^2}} 
\end{array}\)

Phương trình đường chuẩn của hypebol là:

\(x =  \pm \frac{a}{e} =  \pm \frac{{{a^2}}}{c} =  \pm \frac{{{p^2}}}{{\sqrt {{p^2} + {q^2}} }}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 123 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trung Thành

  Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

  Cho 3 điểm A(-1;3), B(-3;1) C(5;-3)
  a) CMR: A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác vuông
  b) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình chữ nhật

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  mn người ơi, giải giúp em vs, bài này khó quá!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A và AC > AB. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Trên tia HC lấy điểm D sao cho HA = HD, đường thẳng qua D vuông góc với BC cắt AC, AB lần lượt tại E(2;- 2)và F. Biết phương trình CF: x + 3y + 9 = 0, đường thẳng BC đi qua M (5;12) và điểm C có tung độ nhỏ hơn -3 . Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA