YOMEDIA

Bài tập 3.81 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.81 tr 170 SBT Hình học 10

Số đường thẳng đi qua điểm M(5;6) và tiếp xúc với đường tròn (C): (x - 1)2 + (y - 2)2 = 1 là:

A. 0          B. 1          C. 2          D. 3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

IM > R suy ra điểm M nằm ngoài đường tròn

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.81 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • nguyen bao anh
  Đề kiểm tra - Đề 3 - Câu 2 (SBT trang 165)

  Cho họ đường tròn (\(C_m\)) : \(x^2+y^2-2mx+4my+5m^2-1=0\)

  a) Chứng minh rằng họ \(\left(C_m\right)\) luôn luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định 

  b) Tìm m để \(\left(C_m\right)\) cắt đường tròn \(\left(C\right):x^2+y^2=1\) tại hai điểm phân biệt A, B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn
  Đề kiểm tra - Đề 3 - Câu 1 (SBT trang 165)

  a) Viết phương trình chính tắc của elip (E) đi qua điểm \(A\left(0;2\right)\) và có một tiêu điểm là \(F_1\left(-\sqrt{5};0\right)\)

  b) Tìm độ dài trục lớn, trục nhỉ, tiêu cự và tỉ số \(\dfrac{c}{a}\) của elip (E)

  c) Tìm diện tích của hình chữ nhât cơ sở của (E) 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA