ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.81 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.81 tr 170 SBT Hình học 10

Số đường thẳng đi qua điểm M(5;6) và tiếp xúc với đường tròn (C): (x - 1)2 + (y - 2)2 = 1 là:

A. 0          B. 1          C. 2          D. 3

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

IM > R suy ra điểm M nằm ngoài đường tròn

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.81 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1