ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 21 trang 123 SBT Hình học 10

Bài tập 21 trang 123 SBT Hình học 10

Đường tròn nào ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol \(\frac{{{x^2}}}{{16}} - \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)?

(A) \({{x^2} + {y^2} = 25}\)

(B) \({{x^2} + {y^2} = 7}\)

(C) \({{x^2} + {y^2} = 16}\)

(D) \({{x^2} + {y^2} = 9}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol có bán kính \(R = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \).

Ta có a = 4, b = 3.

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 123 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Bảo Lộc

  Cho hình thang vuông tại A ,B thỏa mãn BC = 2 AB = 4 AD gọi H, K lần lượt là hình chiếu của các trung điểm AB, CD lên AC , HK = a √5 ,C(4;0 )điểm A thuộc đường thẳng x + 2y - 4 = 0 và có tung độ dương điểm B thuộc đường thẳng 2x + 3y = 0 tìm tọa độ A , D, B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tra xanh

  Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có B (-4 ,- 4) Gọi D ,E ,F lần lượt là chân đường cao hạ từ các đỉnh A, B, C điểm G là điểm thuộc tia đối tia DE thỏa mãn DG =DF .cho G(2, - 6 ),C thuộc d: 2x + y - 8 = 0 .Viết phương trình cạnh AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Trong mặt phẳng oxy,cho điểm I(1,4). Tìm tọa độ điểm M thuộc trục hoành và điểm Nthuộc trục tung sao cho tam giác IMN vuông cân tại I.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1