MOBILEAPP

Bài tập 21 trang 123 SBT Hình học 10

Bài tập 21 trang 123 SBT Hình học 10

Đường tròn nào ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol \(\frac{{{x^2}}}{{16}} - \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)?

(A) \({{x^2} + {y^2} = 25}\)

(B) \({{x^2} + {y^2} = 7}\)

(C) \({{x^2} + {y^2} = 16}\)

(D) \({{x^2} + {y^2} = 9}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol có bán kính \(R = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \).

Ta có a = 4, b = 3.

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 123 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tuấn Huy

  Help me!

  Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD biết BD có phương trình:2x - 3y + 4 = 0, điểm G thuộc cạnh BD sao cho BD =4BG. Gọi M là điểm đối xứng với A qua G. Hạ MH \(\perp\) BC, MK \(\perp\) CD. Biết H(10;6), K(13;4) và đỉnh B có tọa độ là các số tự nhiên chẵn. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Hôm qua làm kiểm tra 1 tiết Toán, mình giải không biết đúng hay sai nữa!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho  tam  giác ABC nội tiếp trong đường tròn \((C): x^2+y^2-3x-5y+6=0\). Trực tâm của tam giác ABC là H (2; 2) và đoạn \(BC=\sqrt{5}\). Tìm tọa độ các điểm A,B,C biết điểm A có hoành độ dương 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA