ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 16 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 16 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Elip \((E):\frac{{{x^2}}}{{{p^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{q^2}}} = 1\), với p > q > 0 , có tiêu cự là bao nhiêu?

(A) \({p + q}\)

(B) \({{p^2} - {q^2}}\)

(C) \({p - q}\)

(D) \({2\sqrt {{p^2} - {q^2}} }\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
a = p,b = q\\
c = \sqrt {{a^2} - {b^2}}  = \sqrt {{p^2} - {q^2}} 
\end{array}\)

Tiêu cự \(2c = 2\sqrt {{p^2} - {q^2}} \)

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 122 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1