ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.71 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.71 tr 169 SBT Hình học 10

Hình chiếu vuông góc của điểm M(1;4) xuống đường thẳng Δ: x - 2y + 2 = 0 có tọa độ là:

A. (3;0)                   B. (0;3)

C. (2;2)                   D. (2;-2)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Điểm C(2;2) có tọa độ thỏa mãn phương trình đường thẳng Δ: x – 2y + 2 = 0.

Ta lại có \(\overrightarrow {MC}  = \left( {1; - 2} \right),{\overrightarrow n _\Delta } = \left( {1; - 2} \right)\) suy ra MC vuông góc với Δ. Vậy C(2;2) là hình chiếu vuông góc của M xuống Δ.

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.71 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1