ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.80 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.80 tr 170 SBT Hình học 10

Tiếp tuyến với đường tròn (C): x2 + y2 = 2 tại điểm M0(1;1) có phương trình là:

A. x + y - 2 = 0                   B. x + y + 1 = 0

C. 2x + y - 3 = 0                 D. x - y = 0

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tiếp tuyến Δ có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow {O{M_0}}  = \left( {1;1} \right)\).

Phương trình Δ có dạng 1.(x – 1) + 1.(y – 1) = 0 hay x + y – 2 = 0.

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.80 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1