YOMEDIA

Bài tập 8 trang 93 SGK Hình học 10

Giải bài 8 tr 93 SGK Hình học 10

Tìm góc giữa hai đường thẳng \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) trong các trường hợp sau:

a) \({\Delta _1}:2x + y - 4 = 0,{\Delta _2}:5x - 2y + 3 = 0\)

b) \({\Delta _1}:y =  - 2x + 4,{\Delta _2}:y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: \({\Delta _1}\) có \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {2;1} \right)\), \({\Delta _2}\) có \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {5; - 2} \right)\)

\(\begin{array}{l}
{\rm{cos}}\widehat {\left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right)} = \frac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|.\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}} = \frac{{\left| {2.5 - 2.1} \right|}}{{\sqrt 5 .\sqrt {29} }} = \frac{8}{{\sqrt {145} }}\\
 \Rightarrow \widehat {\left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right)} = {48^ \circ }{21^'}{59^{''}}
\end{array}\)

b) Ta có: \({\Delta _1}\) có k1=-2 , \({\Delta _2}\) có k2=1/2

Mà k1k2=-1 nên \[{\Delta _1} \bot {\Delta _2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 93 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Mai Rừng

    Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AC. Biết M(3; - 1) là trung điểm của cạnh BD, điểm C(4; - 2). Điểm N( -1 ; -3) nằm trên đường thẳng đi qua B và vuông góc với AD. Đường thẳng AD đi qua điểm P (1; 3). Tìm tọa độ các đỉnh A, B, D.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Tieu Dong

    Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với đường cao AH có phương trình 3x + 4y + 10 = 0 và đường phân giác trong BE có phương trình x – y +1 = 0. Điểm M(0;2) thuộc đường thẳng AB và cách đỉnh C một khoảng bằng \(\sqrt{2}\) . Tính diện tích tam giác ABC.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA