MOBILEAPP

Bài tập 10 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 10 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Khoảng cách từ điểm O(0, 0) đến đường thẳng 4x−3y−5 = 0 bằng bao nhiêu? 

(A) 0

(B) 1

(C) - 5

(D) \(\frac{1}{5}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(d(O;{\rm{\Delta }}) = \frac{{| - 5|}}{{\sqrt {{4^2} + {3^3}} }} = 1\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA