ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 10 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 10 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Khoảng cách từ điểm O(0, 0) đến đường thẳng 4x−3y−5 = 0 bằng bao nhiêu? 

(A) 0

(B) 1

(C) - 5

(D) \(\frac{1}{5}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(d(O;{\rm{\Delta }}) = \frac{{| - 5|}}{{\sqrt {{4^2} + {3^3}} }} = 1\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1