ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 93 SGK Hình học 10

Giải bài 3 tr 93 SGK Hình học 10

Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng:

\({\Delta _1}:5x + 3y - 3 = 0;{\Delta _2}:5x + 3y + 7 = 0\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi M(x;y) là các điểm cách đều \({{\Delta _1}}\) và \({{\Delta _2}}\)

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
d\left( {M;{\Delta _1}} \right) = d\left( {M;{\Delta _2}} \right)\\
 \Leftrightarrow \frac{{\left| {5x + 3y - 3} \right|}}{{\sqrt {{5^2} + {3^2}} }} = \frac{{\left| {5x + 3y + 7} \right|}}{{\sqrt {{5^2} + {3^2}} }}\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
5x + 3y - 3 = 5x + 3y + 7\\
5x + 3y - 3 =  - 5x - 3y - 7
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow 10x + 6y + 4 = 0 \Leftrightarrow 5x + 3y + 2 = 0
\end{array}\)

Vậy tập hợp điểm M cách đều \({{\Delta _1}}\) và \({{\Delta _2}}\) là đường thẳng 5x+3y+2=0

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 93 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Khó quá, em bỏ cuộc rồi, mọi người giúp vs! Em cảm ơn nhiều ạ.

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có AD là phân giác trong của góc A. Các điểm M và N tương ứng thuộc các cạnh AB và AC sao cho BM=BD, CN=CD. Biết \(D(-1;-\frac{1}{2}),M(\frac{3}{2};2),N(-\frac{5}{2};4)\) hãy viết phương trình của các cạnh tam giác ABC. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phan Thiện Hải

  Help me!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm I. Các điểm \(G\left ( \frac{10}{3};\frac{11}{3} \right ),E\left ( 3;-\frac{2}{3} \right )\) lần lượt là trọng tâm của tam giác ABI và tam giác ADC . Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết tung độ đỉnh A là số nguyên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Hôm qua làm kiểm tra 1 tiết Toán, mình giải không biết đúng hay sai nữa!

  Trong mặt phẳng với hệ tοạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD và M là một điểm thuộc cạnh CD (M≠ C,D). Qua điểm A dựng đường thẳng d vuông góc với AM, d cắt đường thẳng BC tại điểm N. Biết rằng trung điểm của đoạn thẳng MN là gốc tọa độ O, I là giaο điểm của AO và BC. Tìm tọa độ điểm B của hình vuông biết A(-6;4), O(0;0), I(3;-2) và điểm N có hoành độ âm.  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1