ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.92 trang 172 SBT Hình học 10

Giải bài 3.92 tr 172 SBT Hình học 10

Tiếp điểm của đường thẳng d: x + 2y - 5 = 0 với đường tròn (C): (x - 4)2 + (y - 3)2 = 5 là:

A. (3;1)                  B. (6;4)

C. (5;0)                  D. (1;2)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Viết phương trình đường thẳng d’ đi qua tâm I(4;3) của đường tròn (C) và vuông góc với đường thẳng d ta được d’: 2x – y – 5 = 0. Hai đường thẳng d và d’ cắt nhau tại tiếp điểm M(3;1).

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.92 trang 172 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1