ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.65 trang 168 SBT Hình học 10

Giải bài 3.65 tr 168 SBT Hình học 10

Cho ba điểm A(1; 4), B(3; 2), C(5; 4). Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

A. (2;5)                   B. (\(\frac{3}{2}\);2)

C. (9;10)                   D. (3;4)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {BA}  = \left( { - 2;2} \right),\overrightarrow {BC}  = \left( {2;2} \right)\\
\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC}  = 0 \Rightarrow \widehat {ABC} = {90^0}
\end{array}\)

Đường tròn ngoại tiếp có tâm là trung điểm I của AC nên có tọa độ (3;4).

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.65 trang 168 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1