MOBILEAPP

Bài tập 3.86 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.86 tr 171 SBT Hình học 10

Cho elip (E) có phương trình chính tắc : \(\frac{{{x^2}}}{{100}} + \frac{{{y^2}}}{{36}} = 1\)

Trong các điểm có tọa độ sau đây điểm nào là tiêu điểm của elip (E)?

A. (10;0)          B. (6;0)          C. (4;0)          D. (-8;0)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.86 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tùng Hoàng

  Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phuơng trình đuờng thẳng BC: x+7y-13=0.Các chân đuờng cao kẻ từ B,C lần lượt là E(2,5),F(0,4).Biết tọa độ đỉnh A là A(a,b).Khi đó 

  A. a-b=5

  B. 2a+b=6

  C. a+2b=6

  D. b-a=5

  Theo dõi (2) 9 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cho hình thang vuông tại A ,B thỏa mãn BC = 2 AB = 4 AD gọi H, K lần lượt là hình chiếu của các trung điểm AB, CD lên AC , HK = a √5 ,C(4;0 )điểm A thuộc đường thẳng x + 2y - 4 = 0 và có tung độ dương điểm B thuộc đường thẳng 2x + 3y = 0 tìm tọa độ A , D, B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA