ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.86 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.86 tr 171 SBT Hình học 10

Cho elip (E) có phương trình chính tắc : \(\frac{{{x^2}}}{{100}} + \frac{{{y^2}}}{{36}} = 1\)

Trong các điểm có tọa độ sau đây điểm nào là tiêu điểm của elip (E)?

A. (10;0)          B. (6;0)          C. (4;0)          D. (-8;0)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.86 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1