MOBILEAPP

Bài tập 19 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 19 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Cặp đường thẳng nào là các đường tiệm cận của hypebol \(\frac{{{x^2}}}{{16}} - \frac{{{y^2}}}{{25}} = 1\)?

(A) \({y =  \pm \frac{5}{4}x}\)

(B) \({y =  \pm \frac{4}{5}x}\)

(C) \({y =  \pm \frac{{25}}{{16}}x}\)

(D) \({y =  \pm \frac{{16}}{{25}}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có a = 4, b = 5 phương trình đường tiệm cận là \(y =  \pm \frac{5}{4}x\).

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 123 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA