ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.82 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.82 tr 170 SBT Hình học 10

Có bao nhiêu tiếp tuyến với đường tròn (C): x2 + y2 - 8x - 4y = 0 đi qua gốc tọa độ?

A. 0          B. 1          C. 2          D. 3

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường tròn (C) đi qua gốc O(0;0).

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.82 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1