ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.78 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.78 tr 170 SBT Hình học 10

Cho hai điểm A(3;0), B(0;4). Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có phương trình là:

A. x2 + y2 = 1

B. x+ y2 = 2

C. x2 + y- 2x - 2y + 1 = 0

D. x2 + y- 6x - 8y + 25 = 0

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có tâm I(a;a). Ta có d(I, AB) = d(I, Ox) suy ra I(1;1). Ta có R = d(I, Ox) = 1. Vậy phương trình của đường tròn nội tiếp tam giác OAB là: x2 + y2 – 2x – 2y + 1 = 0.

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.78 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1