MOBILEAPP

Bài tập 3.78 trang 170 SBT Hình học 10

Giải bài 3.78 tr 170 SBT Hình học 10

Cho hai điểm A(3;0), B(0;4). Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có phương trình là:

A. x2 + y2 = 1

B. x+ y2 = 2

C. x2 + y- 2x - 2y + 1 = 0

D. x2 + y- 6x - 8y + 25 = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có tâm I(a;a). Ta có d(I, AB) = d(I, Ox) suy ra I(1;1). Ta có R = d(I, Ox) = 1. Vậy phương trình của đường tròn nội tiếp tam giác OAB là: x2 + y2 – 2x – 2y + 1 = 0.

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.78 trang 170 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Thụy Mây

    Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có tâm \(O\left(\frac{7}{3};\frac{3}{2}\right)\). Điểm \(M\left(6;6\right)\) thuộc cạnh AB và \(N\left(8;-2\right)\) thuộc cạnh BC. Tìm tọa độ  các đỉnh của hình vuông

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Truc Ly

    Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho 2 điểm A91;2) và B(4;3). Tìm tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho góc AMB bằng 45 độ.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA