bach dang's Profile

bach dang

bach dang

13/02/1989

THPT Ca Văn Thỉnh

Số câu hỏi 1094
Số câu trả lời 306
Điểm 411
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (101)

  • bach dang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • bach dang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • bach dang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • bach dang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • bach dang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • bach dang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng