Bài tập 6 trang 93 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 93 SGK Hình học 10

Lập phương trình hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng 3x – 4y + 12 = 0 và 12x + 5y – 7 = 0.

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi M(x;y) là điểm thuộc phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng đá cho. 

Khi đó:

\(\begin{array}{l}
d\left( {M,{\Delta _1}} \right) = d\left( {M,{\Delta _2}} \right)\\
 \Leftrightarrow \frac{{\left| {3x - 4y + 12} \right|}}{{\sqrt {9 + 16} }} = \frac{{\left| {12x + 5y - 7} \right|}}{{\sqrt {144 + 25} }}\\
 \Leftrightarrow 13\left| {3x - 4y + 12} \right| = 5\left| {12x + 5y - 7} \right|\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
39x - 12y + 156 = 60x + 25y - 35\\
39x - 12y + 156 =  - \left( {60x + 25y - 35} \right)
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
21x + 77y - 191 = 0\\
99x - 27y + 121 = 0
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy d1: 21x+77y-191=0 và d2: 99x-27y+121=0

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 93 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ